2011-2009
 2011-2009 acrylic on linen 2011-2009 acrylic on masonite 2011-2009 acrylic on canvas 2011-2009 acrylic on panel 2011-2009 acrylic on canvas
 2011-2009 acrylic on canvas 2011-2009 acrylic on canvas 2011-2009 acrylic on paper 2011-2009 acrylic on canvas 2011-2009 acrylic on paper
 2011-2009 acrylic on canvas 2011-2009 acrylic on linen 2011-2009 acrylic on linen 2011-2009 acrylic on panel 2011-2009 acrylic on masonite
 2011-2009 acrylic on canvas